Podstawowa nawigacja | Lokalna nawigacja

Produkty > RAy 17 > Spis treści

Radiolinia mikrofalowa RAy17

Instrukcja obsługi

fw 0.1.x.x

17. grudzień 2012
wersja 0.5

Seznam obrázků

1. Konfigurace spoje
2.1. Mapa dešťových zón podle Rec.ITU-R PN.837-1
2.2. Specifický útlum způsobený deštěm γR0.01 (dB/km) pro H, V polarizaci a dešťové zóny pro 17 GHz. V ČR vychází útlum deštěm na 2.7 dB/km pro horizontální polarizaci a 2.3 dB/km vro vertikální polarizaci.
2.3. Fresnelova zóna
2.4. Postup návrhu
3.1. RAy – Mikrovlnný spoj
3.2. Mikrovlnný spoj RAy – anténa a jednotka FOD
3.3. Mikrovlnný spoj RAy – konektory
3.4. Stavové LED
3.5. Rozměrové uspořádání RAy10 s anténou Jirous
3.6. Výrobní štítek
3.7. Sada RAy Tool
4.1. Konfigurace linky – zobrazen příklad pro RAy17
4.2. Konfigurační menu Settings – General
4.3. Konfigurační menu Settings – Service access – Services
4.4. Konfigurační menu Settings – Service access – Services
5.1. Levá montáž – horizontální polarizace
5.2. Levá montáž – vertikální polarizace
5.3. Pravá montáž – horizontální polarizace
5.4. Detail smontovaného držáku s očíslovanými pozicemi dílů
5.5. Připevnění držáku na stožárovou trubku průměruø 40–80 mm
5.6. Poloha příložky proø 65–115 mm
5.7. Připevnění držáku antény na stožárovou trubku
5.8. Parabola bez desky
5.9. Parabola s deskou
5.10. Zavěšování desky na šroub
5.11. Správná poloha monážní desky
5.12. Utažení horního šroubu na desce
5.13. Utažení spodního šroubuna desce
5.14. Anténa před montáží jednotky FOD
5.15. Utažení šroubů na jednotce FOD
5.16. Horizontální nastavenísměru antény
5.17. Vertikální nastavenísměru antény
5.18. Utažení osy u regulačního šroubu
5.19. Utažení osy držáku
5.20. Montážní schéma antény Arkivator, 30 a 60 cm
5.21. Montážní schéma antény Arkivator, 99 cm
5.22. Držák antény Arkivator
5.23. Držák na stožáru
5.24. Anténa Arkivator o průměru 30 a 60 cm
5.25. Montážní schéma antény Arkivator, 120 cm
5.26. Označení mazacích ploch na čepu antény a pouzdře jednotky FOD
5.27. Připojení komunikační jednotky FOD
5.28. Nářadí pro montáž konektorů
5.29. Konektor IE-PI-RJ45-FH před montáží
5.30. Nástroj pro odstranění izolace
5.31. Stažená izolace
5.32. Stočené stínění
5.33. Stínění omotané kolem kabelu
5.34. Odstřihávání stínění
5.35. Oddělené páry vodičů
5.36. Zasouvání spodních párů do konektoru
5.37. Zasunuté spodní páry
5.38. Zastřihávání horních vodičů
5.39. Všechny vodiče umístěné v konektoru
5.40. Nasazení protikusu konektoru
5.41. Sevření konektoru do zaklapnutí zámků
5.42. Nasunutí krytu na konektor
5.43. Hotový konektor IE-PI-RJ45-FH
5.44. Konektor IE-PS-RJ45-FH-BK před montáží
5.45. Hotový konektorIE-PS-RJ45-FH-BK
5.46. Odstranění izolace
5.47. Stažená izolace
5.48. Stočené stínění
5.49. Odstraňování hliníkového stínění vodičů
5.50. Oddělené páry vodičů
5.51. Spodní dva páry připravené k zasunutí
5.52. Zasunuté spodní páry
5.53. Všechny vodiče umístěné v konektoru
5.54. Odstřihávání vodičů
5.55. Zasunuté a zkrácené vodiče
5.56. Nasazení protikusu vnitřního konektoru
5.57. Sevření vnitřního konektoru kleštěmi
5.58. Uzemnění instalace 1
5.59. Uzemnění instalace 2
5.60. Zemnicí sada pro kabel S/FTP 4+2
5.61. Zemnicí sada detail
5.62. Zemnicí sada RAy
5.63. Zemnění jednotky FOD
5.64. Ochranný vodič jednotky FOD
5.65. Ochranný vodič na stožáru připojený svorkou ZSA16 (zemnicí sada RAy)
5.66. Oddálený bleskosvod
5.67. Připojení voltmetru ke konektoru BNC
5.68. Vyzařovací diagramy
5.69. Vyzařovací diagram - chybné nastavení
5.70. 3D příklad složitějšího vyzařovacího diagramu
6.1. Přihlášení
6.2. Menu Status
6.3. Menu Settings – General
6.4. Konfigurační menu Settings – Radio
6.5. Konfigurační menu Settings – Ethernet
6.6. Konfigurační menu Settings – QoS
6.7. Konfigurační menu Settings – QoS – 802.1p
6.8. Konfigurační menu Settings – QoS – DSCP
6.9. Konfigurační menu Settings – QoS – TCP/UDP ports
6.10. Konfigurační menu Settings – QoS – Queue management
6.11. Konfigurační menu Settings – Service access – Services
6.12. Konfigurační menu Settings – Service access – Users
6.13. Konfigurační menu Settings – Service access – Users – Edit
6.14. Konfigurační menu Settings – Alarm limits
6.15. Konfigurační menu Diagnostigs – Graphs
6.16. Konfigurační menu Diagnostigs – Graphs – Viewer
6.17. Konfigurační menu Diagnostics – Logs
6.18. Konfigurační menu Tools – Ping
6.19. Konfigurační menu Tools – Graphics – Bar indicators
6.20. Konfigurační menu Tools – Graphics – RX constellation diagram
6.21. Konfigurační menu Tools – Graphics – Frequency analyzer
6.22. Konfigurační menu Tools – Maintenance – Restart
6.23. Konfigurační menu Tools – Maintenance – Backup
6.24. Konfigurační menu Tools – Maintenance – Firmware
7.1. Menu CLI
9.1. Značka CE
A.1. Jmenovitá dolní frekvence, pásmo 17,100-17,300 MHz
A.2. Jmenovitá horní frekvence, pásmo 17,100-17,300 MHz
B.1. Objednací kód
C.1. Anténa Arkivator 0,6 m
C.2. Anténa Arkivator 0,99 m